• Har den teknik som behövs (mobiltelefon och internetuppkoppling är krav)

  • Har den teknik som behövs (mobiltelefon och internetuppkoppling är krav)

Programmen kan användas på följande sätt: via dator via surfplatta via smartphone Patienten kan jobba enbart via en av ovanstående eller växla mellan dessa. Krav för att kunna komma in i progra...

  • Inte uppfyller de exklusionskriterier som satts upp

  • Inte uppfyller de exklusionskriterier som satts upp

Exempel på exklusionskriterier kan vara: annan primär/komorbid diagnos som inte programmet kan behandla (t ex bipolaritet och psykos) för hög svårighetsgrad på problematiken (t ex svår OCD) ann...

  • Har en problematik/diagnos av lämplig svårighetsgrad som det finns ett behandlingsprogram för (se fliken för respektive behandlingsprogram)

  • Har en problematik/diagnos av lämplig svårighetsgrad som det finns ett behandlingsprogram för (se fliken för respektive behandlingsprogram)

En bedömning bör/kan innehålla följande tre delar: Diagnostik med hjälp av strukturerad eller semistrukturerad intervju som exempelvis M.I.N.I. och Prime-MD. med hjälp av fritt tillgänglig sjä...