Hantera svårigheter

Om behandlingen inte har önskad effekt

Kommentera patientens steg i rätt riktning vid varje kontakt (gör patienten medveten om små förändringar). Lyft fram det som fungerar och att det viktiga är att behandlingen rör sig framåt hela tiden, oavsett takt, och att patienten avsätter tid/planerar när hen ska jobba med nästa avsnitt och tillhörande övningar.

Om patienten inte går att nå/inte hör av sig enligt överenskommelse

Kontakta patienten och förmedla värme, nyfikenhet, samt en vilja att hjälpa. Om du inte får någon respons på de meddelanden du skickar, prova att kontakta patienten via telefon. Du kan även försöka boka in ett samtal vid video eller där ni träffas. Följ den struktur du satt upp i uppstartsmeddelandet.

Om patienten vill avbryta behandlingen

Om patienten vill avbryta behandlingen kan det vara bra att ta reda på orsakerna och se om det finns någon förändring som kan göras så att behandlingen kan fortsätta (t ex ökat stöd, förändrad struktur, längre tid, ändra målen med behandlingen).

Om patienten vill ta upp sådant som går utanför behandlingsprogrammet

Om patienten tar upp annat än det som ligger i ramen för behandlingen finns det flera sätt att hantera detta. Första steget är att se om det som tas upp faktiskt kan hanteras av programmet, bara att patienten behöver hjälp med att se detta. Ett annat alternativ är att uppmuntra till att arbeta med en sak i taget, och därmed fokusera på behandlingsprogrammet just nu, för att ta det andra efter programmets slut (och se om det påverkats av behandlingen). Om inget av ovanstående fungerar kan förslag vara att adressera dessa problem parallellt i behandlingen, ta en paus i programmet och fokusera på det som patienten tar upp, alternativt avsluta behandlingen.