För att lära dig mer om behandlarvyn, tekniska funktioner och felsökning, besök nationella förvaltningens informationssida för Stöd och behandling. Där finns bra manualer och guider.
Informationssida
Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att följa upp och kvalitetssäkra psykologisk internetbehandling.
SibeR information
För att internetbehandling ska vara aktuell behöver du säkerställa att klienten uppfyller vissa kriterier. Klicka in här för att läsa mer.
Bedömning