För att lära dig mer om behandlarvyn, tekniska funktioner och felsökning, besök nationella förvaltningens informationssida för Stöd och behandling. Där finns bra manualer och guider.
Informationssida
Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att följa upp och kvalitetssäkra psykologisk internetbehandling.
SibeR information
Här hittar du informationsmaterial som kan delas ut till patienter.
Informationsmaterial