Innehållet i Plus-versionerna

Plus-versionerna är SibeR-anpassade versioner av behandlingsprogrammen och innehåller ett antal formulär vid behandlingsstart och avslut, samt för de flesta program också löpande programspecifika formulär vid varje modul.  

Formuläret “Patientens första inloggning” avser registrera tidpunkten för behandlingsstart och formuläret Whodas 2.0 avser mäta svårigheter till följd av hälsotillstånd.  

Alla program har också ett antal valbara formulär som kan läggas till vid behov. De valbara formulären hittas under tabellen.

Program Formulär vid behandlingsstart Löpande mätningar Formulär vid behandlingsavslut
Depressionshjälpen Plus WHODAS 2.0
MADRS-S
Patientens första inloggning
MADRS-S WHODAS 2.0
MADRS-S
Oroshjälpen Plus WHODAS 2.0
GAD-7
MADRS-S fråga 9 om livslust
Patientens första inloggning
GAD-7
MADRS-S fråga 9 om livslust
WHODAS 2.0
GAD-7
MADRS-S fråga 9 om livslust
Stresshjälpen Plus WHODAS 2.0
PSS-10
MADRS-S fråga 9 om livslust
Patientens första inloggning
PSS-10
MADRS-S fråga 9 om livslust
WHODAS 2.0
PSS-10
MADRS-S fråga 9 om livslust
Sovhjälpen Plus WHODAS 2.0
ISI
MADRS-S fråga 9 om livslust
Patientens första inloggning
ISI
MADRS-S fråga 9 om livslust
WHODAS 2.0
ISI
MADRS-S fråga 9 om livslust
Ångesthjälpen Plus WHODAS 2.0
GAD-7
MADRS-S fråga 9 om livslust
Patientens första inloggning
GAD-7
MADRS-S fråga 9 om livslust
WHODAS 2.0
GAD-7
MADRS-S fråga 9 om livslust
Ångesthjälpen Ung Plus RCADS-47
Patientens första inloggning
KIDSCREEN-10
RCADS-47
KIDSCREEN-10
Adhd-hjälpen Plus WHODAS 2.0
AAQOL
MADRS-S
Patientens första inloggning
WHODAS 2.0
AAQOL
MADRS-S

Valbara formulär för alla vuxenprogram är: PDSS-SR, SPIN, OCI-R, PHQ-9, ISI, PSS-10, GAD-7, MADRS-S, PCL-5, SHAI-14, KEDS, WHODAS och AUDIT (ej i Sovhjälpen Plus men kommer under 2024). 

Valbara formulär för Adhd-hjälpen är: Samtliga ovan plus ASRS.

Valbara formulär för Ångesthjälpen Ung är: KIDSCREEN-10, RCADS-25 och RCADS-47.

Övriga skattningar 

I de flesta program presenteras också veckovisa frågor till patienten gällande livskvalité och arbete med hemuppgifter. För en översikt över dessa frågor, klicka här.