Om SibeR

Vad är SibeR? 

Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att följa upp och kvalitetssäkra psykologisk internetbehandling. Genom systematisk uppföljning av tillgänglighet, diagnostisk bedömning, behandlingseffekt och fullföljande av behandling kan kvalitén på internetbaserad psykologisk behandling säkerställas.  

 Läs mer på: https://siber.registercentrum.se.  

Varför använda SibeR-skattningar? 

Genom att delta i SibeR kan den lokala enhet som bedriver internetbehandling få återkoppling på sitt arbete och därigenom ett underlag för förbättring. Det finns även möjlighet att göra jämförelser mellan olika enheter och regioner. 

När en vårdgivare eller region fattar beslut om att delta i SibeR är det att rekommendera att alla behandlare använder SibeR-versionen av behandlingen för att registret ska ge korrekt återkoppling till enheten.