Exempel på uppstartsmeddelanden

Vissa tycker det är svårt att veta hur man inleder kontakten i behandlingsplattformen. Nedan finns ett exempel på hur ett första meddelande kan se ut.

Hej [Namn]!

Välkommen till [behandlingsprogram] och till modul 1 som du nu kan börja arbeta med. Du och jag kommer att ha kontakt under hela behandlingstiden. Under behandlingen vill jag be dig att varje [veckodag] skicka in dina hemuppgifter eller, om du inte är klar med hemuppgiften, skriva ett kort meddelande om hur det går. Du kommer sedan att få svar av mig under [veckodag]. Jag vill också be dig att veckovis fylla i frågeformulären ”Registrera mående” så att vi kan följa din hälsa under behandlingstiden. Om du under resten av veckan har frågor så kommer jag att svara så snart som möjligt, under vardagarna.

Behandlingen består av [antal] moduler (avsnitt) och pågår i [antal] veckor. När behandlingen är avslutad kommer vi träffas för ett avslutningsbesök. Efter det har du tillgång till behandlingstexten i ytterligare 12 veckor men har inte kontakt med någon behandlare.

Försäkra dig om att du har avisering påslagen i 1177 vårdguidens e-tjänster. Varje gång jag skickar ett meddelande till dig kommer du att få en avisering via e-post eller sms. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig genom meddelandefunktionen.

Lycka till med behandlingen!

Med vänliga hälsningar
[Namn], din behandlare