• Har den teknik som behövs (mobiltelefon och internetuppkoppling är krav)

Programmen kan användas på följande sätt:

  • via dator
  • via surfplatta
  • via smartphone
    Patienten kan jobba enbart via en av ovanstående eller växla mellan dessa.
    Krav för att kunna komma in i programmen är internetuppkoppling och mobiltelefon. Internetuppkopplingen är för att komma åt programmen via hemsidan där de ligger, och mobiltelefonen är för att kunna logga in på ett säkert sätt.