Starta upp en patient

Registrera en ny patient via knappen ”Lägg till patient” i behandlarvyn.

Uppgifter

När du ska registrera en ny patient behövs följande uppgifter:

  • Epost (OBS – var noggrann så denna blir rätt!)
  • Mobilnummer

Användarnamn

Du behöver också bestämma ett användarnamn, som gör att du kan känna igen patienten i listan. Det bästa är att du själv hittar ett system som fungerar för din verksamhet.
Många använder förnamn och första bokstaven i efternamnet, tex Linda_R.

När du väljer användarnamn får du inte ha mellanslag eller ÅÄÖ i namnet.

SMS-kod

Se till att tvåfaktor är ikryssad, det innebär att SMS-koden aktiveras för den nya patienten.

Skapa

När du klickar ”Skapa” så skickas ett mail till patienten med inloggningsuppgifter. Det bästa är om patienten direkt kan kontrollera att mailet kommit fram, så att hen kan logga in.
Bortkomna mail är ett av de vanligaste problemen som patienter upplever när de ska starta behandling.

Om mailet inte verkar komma fram, be patienten söka på ”utskick@kbtonline.se” i mailtjänsten.