Se patientvyn

Via behandlarvyn kan du även komma åt patientvyn för samtliga behandlingsprogram.

Steg 1: Klicka på ”Behandlingsprogram” i menyn.

Steg 2: Välj behandlingsprogrammet du vill titta närmare på.

Steg 3: Klicka på ”Börja” för att komma in i programmet

Steg 4: Fäll ut innehållsmenyn till vänster för att navigera i programmets olika avsnitt och sidor. Detta för att ”patientvyn-via-behandlarvyn” saknar den vanliga översiktsmenyn som dina patienter ser.

Översiktssidan som patienter kan navigera i programmet med:

Steg 5: Gå tillbaka till behandlarvyn via länken uppe till vänster på sidan.