Se övningar

  1. Gå in på patienten genom att klicka på förnamnet i översiktsvyn
  2. Välj fliken ”Övningar”
  3. Fäll ut den lilla triangeln vid det avsnitt du vill titta på
  4. Nu ser ut övningssvaren. Gröna rutor är besvarade, gråa rutor är ännu ej besvarade.