• Passar för det aktuella programmet

Passar patienten för programmet och kommer hen att känna igen sig? En behandlare som känner till innehållet och syftet med behandlingsprogrammen väl kan i patientens beskrivning av sin problematik hitta ingångar och ledtrådar till att det kommer passa. Första avsnittet i alla program handlar om igenkänning, normalisering och hopp. Om patienten inte kommer i kontakt med dessa tre delar är det inte troligt att behandlingen blir effektiv.