• Har möjlighet att avsätta den tid som behövs för att gå igenom behandlingen (minst 3h/vecka)

Patienten behöver ha möjlighet att avsätta 1h/vecka till att gå igenom veckans avsnitt, samt 1-3h/vecka för att arbeta med hemuppgifter och övningar som tillhör avsnitten. Utöver detta tillkommer tiden för regelbunden kontakt med sin behandlare efter varje avsnitt (skriva meddelande och svara på meddelanden).Det är viktigt att patienten gör detta åtaganden och ser om det är möjligt att avsätta denna tid under de kommande 10 veckorna.