Behandlarvy-översikt

Nedan får du en översiktsbild av hur behandlarvyn i KBTonline fungerar och vilken information som finns på de olika sidorna och i dem olika flikarna. Du kan också läsa mer om övningar, skattningar, meddelanden och patientvy på deras egna sidor under ”Så fungerar behandlarvyn”.

Översiktssida

När du loggar in som behandlare på program.kbtonline.se kommer du till en översiktssida med alla dina patienter och deras senaste utförda aktiviteter i sina respektive behandlingsprogram. För att komma tillbaka till denna sida, klicka på ”Hem” eller ”Mina patienter”. ↓

I kolumnen ”Nya meddelanden” (näst sist) ser du en grön symbol med siffra i om patienten har skickat något meddelande till dig sedan sist. Läs mer om hur du skriver meddelanden här.

Individuell patient

För att komma till översiktssidan för en individuell patient klickar du på den personens förnamn i första kolumnen. Då kommer du automatiskt till just den patientens registreringar i det aktuella programmet.

Meddelanden

Klicka på fliken ”Meddelanden” för att komma till meddelandefunktionen där du och din patient kommunicerar med varandra. Du kan läsa mer om att skriva meddelanden här.

Övningar

Under fliken ”Övningar” kan du följa vad patienten har gjort hittills, och läsa hens svar på de olika övningarna i programmet. ↓ Du kan läsa mer om övningar här.

Registreringar – patientens skattningar

För att komma till översikten med grafer över patientens skattningar av mående och tid arbetat i programmet klickar du på ”Registreringar”. ↓ Läs mer om den fliken här.

Behandlingar – inställningar

Klicka på fliken ”Behandlingar” för att se och eventuellt ändra på hur många dagar patienten har kvar av det aktuella programmet. Efter att behandlingen är avslutad har patienten möjlighet att gå in och läsa/titta på materialet, utan att göra övningar eller ha behandlarkontakt. Även den tiden kan du redigera under denna flik (”dagar läsbar efter avslutat behandling”).

Om du som behandlare sätter ”dagar kvar” till 70 och ”dagar läsbar efter avslutad behandling” till 70 kommer patienten vara i aktiv behandling i 70 dagar, och därefter kunna läsa materialet i 70 dagar. Behandlingen betraktas då som avslutad, men patienten ligger kvar under ”Mina patienter” när du klickar i ”Även avslutade behandlingar”. 

Patientöversikt – uppdatera kontaktuppgifter

Om du efter att du har lagt in patienten behöver uppdatera kontaktuppgifter klickar du på ”Patientöversikt”. Här ser du även om tvåfaktors-autentisering är vald (som den alltid ska vara för patienter).

Funktioner – nytt lösenord och ny behandlare

Under fliken ”Funktioner” kan du generera ett nytt lösenord och skicka ut ett nytt inbjudningsmail till patienten genom att klicka på ”Skicka nytt intro email”.

Du kan också byta behandlare på din patient genom att ändra behandlare under ”Ny behandlare”.

Behandlingsprogram – patientvy

För att se hur de olika behandlingsprogrammen ser ut för patienten/patienterna, klicka på knappen ”Behandlingsprogram”. Läs mer om hur patientvyn av programmen fungerar här.