Se skattningar

  1. Gå in på patienten genom att klicka på förnamnet i översiktsvyn
  2. Välj fliken ”Registreringar”
  3. De röd-gröna graferna visar varje skattning individuellt. Denna data kan du använda för att ge feedback till patienten, och som kliniskt stöd genom behandlingen. Grönt innebär alltid ett bättre mående.
  4. De grå-turkosa grafen längst ner visar ett genomsnitt av alla skattningar. Denna graf är det som patienten ser i sin vy, som ett sätt att beskriva det allmänna måendet.