Avsluta en patient

Behandlingen avslutas när det är noll dagar kvar i behandlingsprogrammet utan att du som behandlare behöver göra något.

När en patient gått klart sitt behandlingsprogram och behandlingsprogrammet inte längre är läsbart samt att patienten inte varit inloggad på 3 månader kommer patientens uppgifter anonymiseras. Detta sker utan att du som behandlare aktivt gör något. 

Att användaren anonymiseras i databasen innebär att förnamn, efternamn, epost, telefon, övningssvar och meddelanden försvinner. Dessa uppgifter går då inte att återskapa. En patients uppgifter försvinner alltså när följande kriterier är uppfyllda.

  • Dagar kvar i behandlingsprogrammet = 0.
  • Läsbara dagar efter avslutad behandling är passerade.
  • Patienten har varit inaktiv i 3 månader, dvs ej loggat in på 3 månader.

Avsluta en patient i förtid:

Om du vill avsluta en patient i  förtid kan du ändra ”Dagar kvar” samt ”Dagar läsbar efter avslutad behandling” till 0. Om patienten inte varit inloggad på 3 månader kommer denna patients uppgifter då rensas vid nästa tillfälle det sker (var tredje månad).